ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent™ Pro


ฉนวนกันเสียง Safe ‘n’ Silent Pro ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในงานผนังทุกระบบ งานฝ้า – เพดาน และงานที่ต้องการคุณสมบัติการดูดซับเสียง เหมาะสำหรับการป้องกันเสียงรบกวนภายในโรงพยาบาล โรงเรียน โรงหนัง ออฟฟิต ที่อยู่อาศัย หรืออาคารสำนักงาน รวมถึงคุณสมบัติการดูดซับเสียง ลดเสียงสะท้อนกลับภายในห้องนั้น ๆ เช่น ห้องโรงละคร โรงภาพยนต์ หรือ ห้องเครื่องในอาคารอุตสาหกรรม หรือ อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีค่าการดูดซับเสียงที่ความหนา 50 มิลลิเมตร (NRC) ระหว่าง 0.90 – 1.00 ซึ่งได้รับมาตรฐานการทดสอบ EN ISO354 / ASTM C423-01 และจัดอยู่ในประเภทวัสดุทนไฟระดับ A1 (EN13501-1) และมีจุดหลอมเหลวไม่ต่ำกว่า 1,200°C สามารถป้องกันความร้อน มีความทนทานสูง โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดแรงกดทับลงบนแผ่นฉนวนทำให้แผ่นฉนวนเกิดการยุบตัวลง แต่ฉนวน Safe ‘n’ Silent Pro สามารถคืนตัวกลับสภาพเดิมได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างของเส้นใยมีลักษณะเป็นเครื่องหมายกากบาท
ในส่วนคุณสมบัติการดูดซับความชื้นฉนวนกันเสียง Safe ‘n’ Silent Pro ได้รับมาตรฐานการทดสอบ ASTM C1104 / C1104M ว่าสามารถดูดซับความชื้นต่ำได้น้อยกว่า 0.04 % โดยปริมาตร จึงไม่ส่งผลให้ฉนวน ROCKWOOL เกิดเชื้อราแบบฉนวนประเภทอื่นๆ และได้รับการรับรองจากจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
สอบถามราคาได้ที่หน้าร้าน หรือ โทรสอบถามที่ เบอร์ 02-5109977