เหล็กปลอก

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เหล็กปลอก


เหล็กปลอก คือ เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสา หรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กที่ใช้ส่วนมาก คือ เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  โดยจะดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างเดียวกับพื้นที่หน้าตัดของเสา หรือคานที่จะใช้ ติดตั้งล้อมรอบเหล็กยืน ตลอดความยาวของโครงสร้างเป็นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอตามที่วิศวกรคำนวณไว้ สอบถามราคาได้ที่หน้าร้าน หรือ โทรสอบถามที่ เบอร์ 02-5109977